ติดต่อสั่งซื้อบริการได้ที่ อีเมล์ sakchai1358@hotmail.com หรือ โทร.080-9490442

แพ็คเก็ตฟรีเว็บโฮส

SubDomain.justyouhost.com

รายละเอียด
 • พื้นที่
 • ปริมาณการใช้งาน / เดือน
 • สั่งซื้อ  
Basic
Pack1
Pack2
รายละเอียดใช้งาน
 • Direct Admin
 • โดเมน
 • Addon Domains
 • Subdomains
 
 •  
 • .justyouhost.com
 • N/A
 • N/A
 
 •  
 • 1
 • Unlimited
 • N/A
 
 •  
 • 2
 • Unlimited
 • N/A
EMAIL FEATURES
 • POP3 Email Accounts
 • Email Forwarders
 • Autoresponders
 • POP3, IMAP & SMTP
 • Webmail (Browser-based)
 • SpamAssassin
 
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 •  
 •  
 • N/A
 
 • 3
 • Unlimited
 • Unlimited
 •  
 •  
 •  
 
 • 5
 • Unlimited
 • Unlimited
 •  
 •  
 •  
FILE MANAGEMENT
 • FTP Accounts
 • Secure FTP (SFTP)
 • File Manager (Browser-based)
 
 • 1
 • N/A
 •  
 
 • 1
 •  
 •  
 
 • 2
 •  
 •  
SCRIPTS & DATABASES
 • MySQL Databases
 • PHP4, PHP5 & MySQL 5
 • Perl/CGI Access
 • Ruby on Rails (RoR)
 • IonCube Loader
 • Cron Jobs
 • PHPMyAdmin
 • Script Autoinstaller
 
 • N/A
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • N/A
 
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
STATISTICS
 • AWStats,Webalizer & Analog
 • Raw Access Logs
 • Latest Visitor Logs
 • Error Logs
 
 • N/A
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
MULTIMEDIA
 • Flash & Shockwave
 • FFMPEG Support
 • ORDER